hot服务器亟待续费,请给予赞助!点击查看>>

江西诗派小序

《江西诗派小序》[宋] 刘克庄 撰    
 
 山谷
 国初诗人,如潘阆、魏野,规规晚唐格调,寸步不敢走作

十年都门竹枝词

十年都门竹枝词
[清]佚名
本是痴人学梦狂,闲来举笔费评章。
无偏无党遵王道,多少忠奸万古扬。
朔将銮舆去似流,日光惨淡

御定全唐诗录

 钦定四库全书
 御制全唐诗録序
 在昔诗教之兴本性情之微导中和之防所以感人心而美謡俗被金石而格神祗故大舜以教胄子乐正以造

时古对类


二言
太乙,长庚。雨线,风梭。谷雨,花朝。夏五,春三。鸿案,鲤庭。艾虎,花骢。桂岭,道峰。孝水,廉泉。掌露,眉云。绩女,

箧中集

 钦定四库全书   集部八
 箧中集    总集类
 提要
 【臣】等谨案箧中集一巻唐元结编结有次山集已

海绡说词

海绡说词 [清] 陈洵撰
 
 
 ◎通论
 ○本诗(谓三百篇也)
 诗三百篇,皆入乐者也。汉魏以来,有徒诗,有乐

铜鼓书堂词话

铜鼓书堂词话[清] 查礼
 宋人落梅词,名句甚伙。如〈高阳台〉一解赋落梅者,吴梦窗云:「宫粉雕痕,仙云堕影,无人野水荒湾。

聱园词剩

聱园词剩(自《贵阳五家诗钞》)
弁言
 早岁泛览诸名家词,间有模拟,以音律难谐,漫不留稿。近读辛刘长短句,觉词之为道,状

介庵词

 钦定四库全书  集部十
 介庵词    词曲类一【词集之属】提要
 【臣】等谨案介庵词一巻宋赵彦端撰彦端字徳庄

辽诗话

《辽诗话》[清]周春 辑       
 〈序〉
 唐、宋、元、明俱有诗话,或专集,或散见,为风雅故实;